"Bu dünyada ilerleyen kişiler ; kolları sıvayıp istedikleri ortamı arayan, bulamayınca da yaratan kişilerdir. " G. Bernard Shaw

Hakkımızda

2008 yılında Av. Arb. Aliye TERZİ YILMAZ ve Av. Arb. Murathan BIÇAKÇI tarafından kurulan MtA Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu ; ticari danışmanlık , sigorta hukuku , ticaret hukuku, fikri mülkiyet ve iş hukuku alanında uzmanlaşmış ve arabuluculuk hizmetleri de sunan butik bir hukuk bürosudur. Üstlendiği hukuki uyuşmazlıklara müvekkil odaklı yasal çözümler sunma alanında işbirlikçi ve yenilikçi olan MtA Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu; gelişen ve değişen hukuk sisteminde özellikle teknolojik alt yapı yeterliliği ile hızlı ve zaman açısından verimli hizmetleri müvekkillerine sunmaktadır. Ayrıca Alternatif Uyuşmazlık Çözüm yöntemleri ve özellikle Arabuluculuk konusunda yenilikçi ve deneyimli bir ekibe sahiptir.

HUKUKİ HİZMETLER

İş ve Çalışma Hukuku

MtA Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu, iş hukuku davaları ve güncel iş hukuku sorunlarına ilişkin işveren vekili olarak ciddi bir deneyime sahiptir.

Şirketler Hukuku

Şirketlere kuruluş aşamalarından itibaren hukuki hizmet sunan MtA Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu, şirketler hukuku, ticaret hukuku, sözleşme hukuku gibi alanlarda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

MtA Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu olarak bünyesinde bulundurduğu marka ve patent vekili avukatları ile müvekkillerinin fikri mülkiyet ve sinai haklar alanında hizmet vermektedir.

İcra Takibi ve Alacak Yönetim

Her türlü icra ve iflas işlemlerinin uygulanmasında İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde faaliyet gösteren MtA Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu; uzman ve yetkin ekibiyle müvekkillerine hizmet sunmaktadır.

Gayrimenkul ve Kira Hukuku

MtA Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu bünyesinde bulundurduğu uzman kadrosu ile yerli ve yabancı müvekkillerine gayrimenkul hukuku alanında hizmet vermektedir.

Tüketici Hukuku

MtA Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu nezdinde tüketici hakları, tüketicilerin satıcı ve üreticilerden almış olduğu mal ve hizmetlerin ayıplı olması halinde Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri nezdinde uğranan zararların tazmini başta olmak üzere tüketici ve tüketici uyuşmazlıkları hakkında hukuki konulara ilişkin danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti verilmektedir.

İdare ve Vergi Hukuku

Gerçek ve tüzel kişilerin Vergi Kanunu ve diğer yasal mevzuattan kaynaklanan ihtilaflarının çözümü konusunda hukuki hizmetlerin yanı sıra

Aile ve Miras Hukuku

Aile Hukuku alanında MtA Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu olarak, özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat gösterilerek, gerek Türk vatandaşları arasındaki gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki;

Sigorta Hukuku

MtA Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu, hasar sürecinin tüm aşamalarında trafik, işyeri sorumluluk, sağlık, genel sorumluluk, kasko, mesleki sorumluluk, konut – işyeri, sigortasız ve teminatsız sürücü ve diğer taraflara ilişkin hukuki destek ve avukatlık hizmetleri sunulmaktadır.

Arabuluculuk

MtA Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu bünyesinde 6 dan fazla Uzman Arabulucu da olması sebebiyle gerek uyuşmazlıkların çözümünde Arabulucu, gerekse Arabuluculuk müzakerelerinde Taraf Vekili olarak müvekkil ve danışanlarına deneyimli ve etkin bir hizmet sunmaktadır. Konu hakkında detaylı bilgi ve sorularınız ile ilgili başvuru formu , e-mail yada telefon ile bizlere ulaşabilirsiniz.

ARABULUCULUK HİZMETLERİ

Online Arabuluculuk

Teknoloji, tüm alanlarda olduğu gibi Arabuluculuk alanında da kullanılan etkin ve hızlı bir yöntemdir. Özelikle Covid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan pandemi döneminde ONLİNE ARABULUCULUK anlaşmazlık yaşayan tarafların güvenli bir şekilde zaman ve yer kısıtlaması yaşamadan kullandığı bir yöntem halini almıştır.

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

Ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk, anlaşmazlığınızı çözmenin hızlı, uygun maliyetli ve özel bir yöntemidir. Yargılamanın stresinden ve yüksek maliyetlerden kurtararak ,tarafların gerçekte ne istediklerine , menfaatlerine odaklanır ve anlaşmazlığı dostane bir anlaşmaya çevirmede yardımcı olur.

İşçi – İşveren Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Ülkemizde yargılamada sıklıkla karşılaşılan hukuk uyuşmazlıklarının çoğunluğunu iş davaları oluşturmaktadır. Uyuşmazlık sayılarının fazlalığı ve yargının mevcut iş yükü düşünüldüğünde , dava süreçleri uzamakta , maliyetler artmakta , ciddi zaman kaybı yaşanmakta ve istenilen sonuca geç yada eksik ulaşılmaktadır.

Tüketici Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Tüketicilerin” taraf oldukları “Tüketici Sözleşmelerinden” doğan parasal nitelikteki uyuşmazlıklar bakımından Arabuluculuk anlaşmaları yapılabilmektedir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (TKHK) ile “Tüketicilerin” taraf olduğu uyuşmazlıklarda ve uyuşmazlıkların çözümünde tüketiciler, satıcılar ve sağlayıcılar arasında Arabuluculuk görüşmeleri yapılabilmekte ve Anlaşmalar yapılmaktadır.

İşyeri Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

İşletmelerde çalışanlar arasında anlaşmazlıklar yaşanabilir. Bazı durumlarda iletişim kurarak taraflar kendi aralarında anlaşmazlıklarını çözseler de ; çözüm sağlanamaması yahut anlaşmazlığın devam ettirilmesi durumunda çatışmalar artar ve işyeri düzeni bozulur.

Okullar için Akran Arabuluculuk

Akran Arabuluculuğu, aralarında anlaşmazlık yaşamış öğrencilerin , tarafsız bir Arabulucu arkadaşlarının yardımlarıyla anlaşmazlıklarını çözüme kavuşturduğu bir iletişim sürecidir.

Yayınlar

COVID-19 Güncellemeleri

Neden MtA

Profesyonel Ekip

MtA Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu; konusunda uzman, yaratıcı, yenilikçi ve nitelikli avukatların bir araya gelerek hizmet sunduğu bir hukuk bürosudur.

Yenilikçi Bakış Açısı

MtA Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu; gelişen ve değişen hukuk sisteminde özellikle teknolojik alt yapı yeterliliği ile hızlı ve zaman açısından verimli hizmetleri müvekkillerine sunmaktadır.

Şeffaflık

Uyuşmazlık konusu yada destek almak istenilen hukuki sorun ne olursa olsun; müvekkile / taraflara özel ve tüm süreçler hakkında detaylı bilgi akışı sağlanarak hizmet sunulmaktadır. Bu kapsamda internet sitesi üzerinden e-müvekkil girişi ile dosya ve sunulan hizmet ile ilgili online bilgi alınabilmektedir.

Güncel Takip ve Alternatif Çözümler

Karşılaşılan ihtilafların çözümü için en uygun hukuki alternatifi bulma konusunda yargılama öncesi Müzakere, Arabuluculuk, Tahkim gibi Alternatif Uyuşmazlık Çözüm yolları konusunda da destek sağlamaktadır. Yine doğru hukuki hizmetin sağlanması adına güncellenen mevzuat ve içtihatlar düzenli olarak takip edilmektedir.