18 NİSAN 2020 – Fesih Yasağı Kapsamı

    7244 sayılı Kanunun 9. Maddesinde 4857 sayılı İş Kanununa Geçici 10. madde eklenmiştir. İşçinin istifa etmesi, belirli süreli iş sözleşmesinin sürenin sonunda kendiliğinden sona ermesi, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranması gibi hususlar yasağın istisnası olarak kabul edilmektedir. Ancak özellikle teşvik uygulamalarını sıklıkla kullanan işletmeler özellikle Çıkış Kodu ve bu fesih ile ilgili İşkur ‘dan görüş almalarında fayda vardır. Zira takip ettiğimiz kadarı ile süreç ile ilgili henüz yayınlanmış bir genelge yada iç düzenleme yapılmamıştır.