Arabuluculuk Nedir?

Mahkemeler eliyle yürütülen yargılamalar,  kazanan / kaybeden” paradigması üzerine kuruludur. Bu paradigma nedeniyle her yargılamanın bir kazananı ve bir de kaybedeni olmak zorundadır.

Günümüzde  uyuşmazlıkların artması ile birlikte Mahkemelerde bu uyuşmazlıkların  çözüme bağlanması UZUN ZAMAN ALMAKTA , giderek DAHA DA MASRAFLI hale gelmekte ; üstelik taraflar açısından da ÖNGÖRÜLEMEYEN SONUÇLARI da barındırmaktadır.

İşte tam da bu açıklamalar çerçevesinde ARABULUCULUK ; “kazanma/kaybetme” odağından uzaklaşarak ; “menfaat”  odaklı bir araç olarak  karşımıza çıkmaktadır.

Arabuluculuk sayesinde taraflar ortak payda bulaşabilmekte, çıkarlarını genişletilebildikleri gibi değiştirebilmektedirler.

Arabuluculuk ile;

Taraflar arasındaki iletişim kolaylaşır,

Empati duygusu gelişir ,

Uyuşmazlıkla ilgili ihtiyaçlar ve menfaatler belirlenir,

 Taraflar kendi anlaşma kurallarını kendileri belirledikleri için anlaşmayı benimseyerek sadık kalırlar.