Arabuluculuk

Günümüzde  uyuşmazlıkların artması ile birlikte Mahkemelerde ihtilafların  çözüme bağlanması UZUN ZAMAN ALMAKTA , giderek DAHA DA MASRAFLI hale gelmekte ; üstelik taraflar açısından da ÖNGÖRÜLEMEYEN SONUÇLARI da barındırmaktadır.

İşte tam da bu açıklamalar çerçevesinde ARABULUCULUK ; “hak /kazanma/kaybetme” odağından uzaklaşarak ; “MENFAAT”  ODAKLI BİR ARAÇ OLARAK  KARŞIMIZA ÇIKMAKTADIR.

Arabuluculuk sayesinde taraflar ortak paydada bulaşabilmekte, çıkarlarını genişletilebildikleri gibi değiştirebilmektedirler.

Arabuluculuk yoluyla çözülmeye elverişli olan ve kanunda açıkça yasaklanmamış hukuki ihtilaflar ile ilgili Arabuluculuk yapılabilmesi mümkündür.

MtA Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu bünyesinde 6 dan fazla  Uzman Arabulucu da olması sebebiyle  gerek uyuşmazlıkların çözümünde Arabulucu, gerekse Arabuluculuk müzakerelerinde Taraf Vekili olarak  müvekkil ve danışanlarına deneyimli ve etkin bir hizmet sunmaktadır.

Konu hakkında detaylı bilgi ve sorularınız ile ilgili  başvuru formu , e-mail yada telefon ile bizlere ulaşabilirsiniz.