Avantajları Neler?

Arabuluculuğun Avantajları

  • Bağımsız ve tarafsız bir süreç yönetilir.
  • Uyuşmazlığın ne şekilde sona ereceğine taraflar karar verir.
  • Kazanan yada kaybeden yoktur. Bu süreçte doğru ya da yanlış, haklı yada haksız , kazanan yada kaybeden yoktur. İki tarafta ortak “menfaatleri” doğrultusunda KAZAN/KAZAN prensibi ile hareket ederler.
  • Çok kısa zaman ve çok az bir maliyet ile uyuşmazlık KESİN olarak çözülür.
  • Ticari sırlar korunur.
  • Gizli bir süreçtir. Taraflar açısından aksi kararlaştırılmadıkça görüşmelerde gizlilik prensibi vardır.
  •  Yıllarca süren , bitmek bilmeyen ve öngörülemez yargılamalardan kaçınılmış olur.
  • Toplumsal barışa katkı sağlar
  • Taraflar arasındaki kırgınlıkları giderir yeniden işbirliğini teşvik ederek anlaşmazlığı sonlandırır.
  • İletişimi güçlendirir. Arabuluculuk süresince taraflar , temel meseleler hakkındaki görüşlerini açıkça müzakere edebildikleri için aralarındaki iletişim ve farkındalık güçlenir.