İcra Takibi ve Alacak Yönetimi

Her türlü icra ve iflas işlemlerinin uygulanmasında İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde faaliyet gösteren MtA Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu; uzman ve yetkin ekibiyle müvekkillerine hizmet sunmaktadır.

Alacak tahsili, haciz , rehin, ipotek koyma ve kaldırma işlemlerinin yapılması, borçlu ve alacaklı lehine toplantılar yapılması ve süreç takibinin yapılması ile alacağın tahsilini en kısa zamanda sağlamak için her türlü danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca karşılıksız çek davaları ile icra takiplerinden kaynaklanan hukuk ve ceza davaları da takip  takip edilmektedir.

İcra Takibi ve Alacak Yönetimi alanlarında verilen hukuki hizmetlerin bazıları ;

İcra takiplerinin hazırlanması ve takibi

Konut, Site, İş yeri ve Apartman aidat alacakları ile kira alacaklarının takibi ve tahsili,

Borca ve takibi itiraz yapılması ve bu itirazlar sebebiyle açılacak davaların takibi,

Karşılıksız çek davaları ve şikayeti, itirazın iptali ve kaldırılması , menfi tespit, istirdat (alacak) davaları, icra ceza ve icra hukuk mahkemelerinde davalarının açımı ve takip edilmesi,

İhtiyati haciz kararı alımı ve bu karar gereğince haciz işlemleri yapma, haksız ihtiyati haciz kararına karşı itiraz ve dava takibi,

Alacağın tahsili yönünde malvarlığının araştırılması, haciz tatbiki, haczedilen malların paraya çevrilmesi, paraların paylaştırılması, sıra cetveline itira

Müvekkiller adına icra ihalelerinin takibi ve katılımı,

İflas ve iflasın ertelenmesi davalar hazırlık ,

Borç tasfiyesi ve yeniden yapılandırma  müzakerelerinde ve iflas işlemlerinde hukuki danışmanlık