Aile ve Miras Hukuku

Aile Hukuku alanında MtA Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu olarak , özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat gösterilerek,  gerek Türk vatandaşları arasındaki gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki; evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların çözümü hizmetleri sunulmaktadır.

MtA Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu Miras Hukuku alanında da ; mirasçılık belgesi / veraset ilamı alımı ,  gaiplik kararı , miras intikal işlemelerinin takipleri ile ilgili  danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca yine vasiyetname ve miras sözleşmeleri ,  terekenin açılması, intikali aşamasında da hukuki destek sağlamaktadır.

Aile ve Miras Hukuku alanlarında verilen hukuki hizmetlerin bazıları

Anlaşmalı boşanma protokollerinin hazırlanması ve süreç yönetimi,

Çekişmeli boşanma davalarının takibi

Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi

Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi

Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı şikayeti ve karar alımı

Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü

Müstakbel eşler arasında yapılacak malvarlığı sözleşmelerinin hazırlanması

 Vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi ve iptali

Mirasın reddi, Muris muvazaası davalarının açılması

Veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi