İş ve Çalışma Hukuku

MtA Avukatlık & Arabuluculuk  Bürosu , iş hukuku davaları ve güncel iş hukuku sorunlarına ilişkin işveren vekili olarak ciddi  bir deneyime sahiptir. Kurulduğu günden bu yana dinamik bir şekilde mevzuat ve içtihat takibi yapılarak katılmış olduğu davalarda önemli başarılara imza atmıştır.

İş ve Çalışma Hukuku alanında verilen hizmetler kapsamında özellikle kurumsal danışmanlık anlamında sürekli danışmanlık hizmetleri de sunulmaktadır.

Bu kapsamda yalnızca dava aşamasında değil; iş sözleşmelerinin ve iş yeri uygulamalarının hazırlanması , mevzuata uygunluk denetimi , çalışma döneminde şirketlerin İnsan Kaynakları departmanları ile süreç yönetimi , yasal mevzuat değişiklikleri dikkate alınarak güncelleme ve değişiklikler yapılması, işletmelere özel eğitim programları hazırlanması , ikale süreçleri ,  iş sözleşmelerinin sonlandırılması , Arabuluculukta Taraf Vekilliği ve Dava takibi de  dâhil olmak üzere iş hukukunun her alanında müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bu hizmetlerin yanı sıra bireysel iş uyuşmazlıkları , SGK uyuşmazlıkları , Hizmet Tespit, İşe İade ,İşçilik alacakları ve İş Kazalarından Doğan Tazminat Davalarına ilişkin olarak bireysel müvekkillerin temsili yönünde hizmetler de  sunulmaktadır.

İş ve Çalışma Hukuku alanlarında verilen hukuki hizmetlerin bazıları ;

 • İş Davalarının (İşçilik Alacakları , İşe İade,  Tazminat , Hizmet Tespit vb gibi) Takip Edilmesi
 • İş Sözleşmelerinin ve İş Yeri Uygulamalarının Hazırlanması
 • Gizlilik ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Özel Sözleşmeler Düzenlenmesi
 • İnsan Kaynakları Departmanı Süreç Denetimi, Eğitim ve İyileştirme
 • Toplu İşten Çıkarma Planlanması, İşletmesel Karar Alımı İle Süreç YönetimiToplu İş Sözleşmesi
 • Müzakereleri Ve Sendikalarla Olan İlişkiler Hakkında Danışmanlık
 • İkale Sözleşmeleri, İş Sözleşmesinin Feshine Yönelik Risk Değerlendirmeleri
 • İhtiyari veya Dava Şartı Arabuluculuk da Taraf Vekilliği
 • Alt İşveren ve Geçici İstihdam İlişkilerinde Hukuki Danışmanlık
 • İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Alınacak Tedbirler Konusunda Denetim ve Destek
 • İş Hukukunda Hesap Bilirkişiliği ve Hukuki Mütalaa
 • Destekten Yoksun Kalma ve Maddi Tazminat Hesabı
 • SGK, ÇSGB ve İş –Kur İdari Yaptırımlarına Karşı İtiraz ve Davalar
  İdari Para Cezalarının İptali Davaları
 • Toplu İş Hukuku ve Sendika Hukuku’ndan Doğan Davalar
 • Sosyal Güvenlik Hukuku Uyuşmazlıklarıİdari Para Cezalarının İptali Davaları
 • Toplu İş Hukuku ve Sendika Hukuku’ndan Doğan Davalar
 • Sosyal Güvenlik Hukuku Uyuşmazlıkları