İşçi – İşveren Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Ülkemizde yargılamada sıklıkla karşılaşılan hukuk uyuşmazlıklarının çoğunluğunu iş davaları oluşturmaktadır. Uyuşmazlık sayılarının fazlalığı ve yargının mevcut iş yükü düşünüldüğünde , dava süreçleri uzamakta , maliyetler artmakta ,  ciddi zaman kaybı yaşanmakta ve istenilen sonuca geç yada eksik ulaşılmaktadır.

Bu nedenle işçi işveren arasında köprü görevi görerek daha hızlı sonuca ulaşmayı amaçlayan Arabuluculuk yoluyla ihtilaflar kısa sürede tarafların talep ve menfaatlerine uygun olarak çözüme kavuşmaktadır.

İş Mahkemeleri Kanununda yapılan düzenlemeyle 1 Ocak 2018’den itibaren işçi işveren arasındaki  İşçilik Alacakları , İşe İade , Maddi ve Manevi Tazminat gibi konularda Arabuluculuk “Dava Şartı” olarak getirilmiştir. Bu kapsamda yargılama öncesinde tarafların Arabuluculuk yoluyla ihtilaflarını çözmek için bir araya gelmeleri amaçlamış; şayet anlaşma olmaması halinde yargılama yoluna gidilebileceği düzenlenmiştir. Ancak  iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ortaya çıkan maddi ve manevi tazminat davaları ve bunlarla ilgili rücu davaları “Dava Şartı” Arabuluculuk kapsamında olmamakla birlikte kısmen ihtiyari olarak yapılabilecek süreçler olarak kabul edilmiştir.

Konu hakkında detaylı bilgi ve sorularınız ile varsa uyuşmazlığınızın dostane bir yöntem olan arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulabilmesi adına başvuru formu , e-mail yada telefon ile bizlere ulaşabilirsiniz.