İşyeri Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk ( Workplace Mediation)

İşletmelerde çalışanlar arasında anlaşmazlıklar yaşanabilir. Bazı durumlarda iletişim kurarak taraflar kendi aralarında anlaşmazlıklarını çözseler de ; çözüm sağlanamaması yahut anlaşmazlığın devam ettirilmesi durumunda çatışmalar artar ve işyeri düzeni bozulur.

Basit ve farklı bakış açıları ile çözülebilecek problemler zamanında müdahale edilmediği takdirde işletmeleri için önemli bir sorun haline gelir.

İşyerlerinde uyuşmazlıklar her seviyede ortaya çıkabilir. Çalışanla- çalışan arasında , çalışan ile amiri arasında yada yöneticiler ile ekipleri arasında uyuşmazlık yaşanabilir. Hatta bazı durumlarda departmanlar arasında sorunlar ortaya çıkabilir. Şirket içinde çalışanlar bu uyuşmazlıklarda genellikle içgüdüsel olarak tarafsızlıklarını koruyamazlar.

İşyeri Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk modeli ile uyuşmazlık yaşayan taraflar ön yargısız ve samimi bir şekilde aralarındaki farklılıkları konuşabilmekte , taraflar arasında kopan yada azalan iletişim yeniden kurularak  tarafların birbirlerini anlamaları  ve çözüm yolunu keşfetmeleri sağlanmaktadır.

Üstelik tüm bu görüşmelerde gizlilik prensibi esas olduğundan , işletme içerisinde çatışma derinleşmeden ve diğer çalışanlarca da öğrenilmeden sona erdirilmiş olur.

İşyeri Arabuluculuğunun Faydaları

  • Şirket işleyişi olumsuz etkilenmez
  • Çalışan performanslarında düşüş yerine yükselme gözlemlenir
  • Anlaşmazlığın taraflarınca sorun çözümlendiği için çalışan verimliliği artar
  • Özelikle işyerinde çalışma devam ettiği dönemde çalışan dinlenildiğini ve sorununun çözüldüğünün farkına vardığında işe ve işyerine bağlılığı artar
  • Anlaşmazlıklar sebebiyle ani ortaya çıkan istihdam kayıpları önlenerek yeni adaptasyon stresi oluşmaz, maliyetler azalır
  • İşyeri barışı sağlanır
  • Gizlilik prensibi olduğu için çatışma derinleşmeden ve diğer çalışanlarca da öğrenilmeden sorun çözüme kavuşur
  • Empati duygusu gelişir
  • Hem çalışanlara hem de işverene huzurlu bir çalışma ortamı sağlanmış olunur.

İşyeri Arabuluculuğu hangi durumlarda yapılabilir?

Arabuluculuk, farklı  işyeri anlaşmazlıklarını çözüme kavuşturulması için kullanılabilir. İnsan Kaynakları departmanı çoğunlukla işletmenin bir parçası ve resmi süreçlerin başlatıldığı bir birim olarak düşünülmektedir. Çalışanlar resmi işlemlere ve konunun işyerinde daha fazla kişi yada yöneticiler tarafından duyulmasını istemediği durumlarda Arabuluculuk yoluyla sorunlarını çözebilirler.

Yine çalışan şikayetlerinin veya işyeri disiplin yönetmeliklerinin ilk aşaması olarak İşyeri Arabuluculuğu yapılabilir. Bununla birlikte performans değerlendirmesi sonrasında düşük performans için işletme ve çalışan arasında Arabuluculuk görüşmesi yapılarak sorun ve çözüm önerileri müzakere edilebilir.  Arabuluculuk, yalnızca olası muhtemel yargılamayı gerektirecek uyuşmazlıklardan değil, istihdam ilişkisinin devam ettiği süreçler de işletmelerin iş barışı ve işyeri uygulamalarını güçlendirici rol oynar. 

Konu hakkında detaylı bilgi ve sorularınız ile varsa uyuşmazlığınızın dostane bir yöntem olan arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulabilmesi adına başvuru formu , e-mail yada telefon ile bizlere ulaşabilirsiniz.