Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

MtA Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu olarak bünyesinde bulundurduğu marka ve patent vekili avukatları ile müvekkillerinin fikri mülkiyet ve sinai haklar alanında hizmet vermektedir.

Marka, patent hakları, alan adı uyuşmazlıkları, telif hakları, endüstriyel tasarımlar , ticari sırların korunması ve haksız rekabet de dahil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet hukukunun her alanında MtA Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu olarak hizmet verilmektedir.

Fikri ve sınai mülkiyet hukuku alanındaki hizmetler yalnızca danışmanlık hizmetleriyle sınırlı olmayıp, sınai hakların Türk Patent Enstitüsü nezdinde takibi ile dava ve uyuşmazlıkların tüm aşamalarında temsil hizmetleri de sunulmaktadır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku alanlarında verilen hukuki hizmetlerin bazıları ;

Fikri Mülkiyet Haklarının Tescili, Tescillerin İdamesi, Tescil Başvurularına İtirazlar

Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Lisans, Devir, Temlik vb İşlemler  

Tescil ve Hakların Korunmasına ilişkin Hukuki Destek

Lehe Veya Aleyhe Tedbir Ya Da Tespit Amaçlı Baskın Ve El Koyma İşlemleri

Fikri Ve Sınai Mülkiyet Haklarının Korunması İçin Mahkeme Ve Savcılıklar Ve Diğer Tüm Hukuki Ve İdari Başvuru/İtiraz İşlemleri

Telif Haklarının Korunması

Tasarım ve Faydalı Model İşlemleri

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku alanında Hukuk ve Ceza Davaları da dahil olmak üzere  Türk Patent Ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”), Gümrükler ve İdare Mahkemeleri ile Ulusal ve Uluslararası  İdari Kurumlar nezdinde temsil.