MED-ARB

MED-ARB hem arabuluculuk hem de tahkimin birlikte yürütüldüğü Alternatif Uyuşmazlık Çözüm yöntemidir. MED- ARB’da taraflar önce uyuşmazlıklarını Arabuluculuk yoluyla çözmeye çalışırlar ; şayet taraflar arasındaki uyuşmazlık Arabuluculuk yoluyla  çözülemez ise, bu defa taraflar uyuşmazlığın Tahkim yoluyla çözüleceğine ilişkin sürece geçerler. Bu şekilde yargılamanın uzun ve masraflı süreçleri yerine çok daha pratik ve kısa sürede uyuşmazlık çözümlenmiş olur.

MED-ARB kapsamında MtA Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu olarak ISTAC “Med-Arb Projesi” kapsamında işbirliği içinde çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda MtA Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu ISTAC “Arabuluculuk-Tahkim (Med-Arb) Kuralları” çerçevesinde hizmetlerini yürütmektedir.

Arabuluculuk-Tahkim (Med-Arb) Kuralları hakkında detaylı bilgi için:

https://istac.org.tr/wp-content/uploads/2020/01/ISTAC-Arabuluculuk-Tahkim-Kurallar%C4%B1-vson.pdf