Sigorta Hukuku

MtA Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu , hasar sürecinin tüm aşamalarında trafik , işyeri sorumluluk, sağlık , genel sorumluluk, kasko , mesleki sorumluluk, konut – işyeri , sigortasız ve teminatsız sürücü ve diğer taraflara ilişkin hukuki destek ve avukatlık hizmetleri sunulmaktadır.

MtA Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu aynı zamanda, sigorta hukuku alanında faaliyet gösteren şirketlere hukuki danışmanlık vermekte ve çıkan uyuşmazlıklara hızlı ve etkili biçimde çözümler getirerek şirketlere destek sağlamaktadır.