Şirketler Hukuku

Şirketlere kuruluş aşamalarından itibaren hukuki hizmet sunan MtA Avukatlık & Arabuluculuk  Bürosu ,  şirketler hukuku, ticaret hukuku, sözleşme hukuku gibi alanlarda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda geniş bir yelpaze içinde özenli hizmet anlayışıyla Türkiye’de faaliyet gösteren pek çok ulusal ve uluslararası şirketlerin şubelerinin, branch office , irtibat bürolarının kurulması; yönetim kurulu toplantıları yapılması , imza sirkülerleri ve yetkili atamaları ile ilgili danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yürütülmesi gibi süreçler Şirketler Hukuku kapsamında MtA Avukatlık & Arabuluculuk  Bürosu tarafından yürütülmektedir.

MtA Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu, müvekkillerinin çalışma alanlarını dikkate alarak var olan ihtiyaçlara özel sözleşmeler hazırlamak, var olan sözleşmelerin mevzuata uygunluğunu kontrol etmek konularında da çalışmaktadır.

Şirketler Hukuku alanlarında verilen hukuki hizmetlerin bazıları ;

 • Şirket Kuruluşları
 • Şirket Ana Sözleşmelerinin hazırlanması
 •  Ortakların sorumlukları, Ortaklar/Genel Kurul Kararları, Ortaklık Anlaşmaları
 • Şirket Birleşmeleri Ve Devralmaları Ve Hisse Devirleri
 • Ortaklıktan Çıkma/Çıkarılma İşlemleri
 • Şirket Tasfiyeleri Konularında Hukuki Danışmanlık Ve Dava Takibi Hizmetleri
 • Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması, Sermaye Artırım, Azaltma İşlemleri, Tür Değişikliği, Konkordato, İflas Ertelemesi, İflas, Tasfiye vb.
 • Şirket Kapanışları,
 • Ticari Alım-Satım Sözleşmeleri ile Alt İşveren-Yüklenici Sözleşmeleri
 • Hizmet Alım – Tedarik Sözleşmeleri
 •  Know-How Sözleşmeleri ,Franchise ve Distribütörlük Sözleşmeleri
 • Şirket içi ve şirket dışı ihtilaflarla ilgili müzakere süreç yönetimleri   
 • Alacak-borç yapılandırmalarına ilişkin sulh protokolleri dahil olmak üzere her türlü ve tip sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi değerlendirilme ve görüş paylaşımı