Tahkim

Tahkim, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeler  yerine hakem yada hakemler vasıtasıyla kesin olarak çözecekleri bir Alternatif Uyuşmazlık Çözüm yöntemidir.

Tahkim , genellikle sözleşmelerin düzenlenmesi aşamasında taraflarca kararlaştırılan ve uluslararası yatırım sözleşmelerinde yaygın olarak kullanılan  uyuşmazlık çözümü yöntemidir. Bir sözleşmede Tahkim şartı varsa ve bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa , tarafsız bir hakem yahut hakem kurulu tarafından nihai bir karar verilir.

Tahkim ile Arabuluculuk arasındaki temel fark da ; Arabuluculukta kararı ve çözümü taraflar kendileri belirlerler iken ; Tahkimde mahkemelere benzer şekilde Hakem veya Hakem Kurulu tarafından uyuşmazlığa ilişkin nihai bir karar verilir.

MtA Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu gerek kendi bünyesindeki ekiple gerekse uluslararası anlamda partnerleri yardımıyla Türkiye’deki veya  yurtdışındaki ticari aktörler arasındaki uyuşmazlıkların kurumsal tahkim yoluyla çözümlenmesi konusunda hizmet sunmaktadır.

Konu hakkında detaylı bilgi ve sorularınız ile ilgili  başvuru formu , e-mail yada telefon ile bizlere ulaşabilirsiniz.