Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

Ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk, anlaşmazlığınızı çözmenin hızlı, uygun maliyetli ve özel bir yöntemidir. Yargılamanın stresinden ve yüksek maliyetlerden kurtararak ,tarafların  gerçekte ne istediklerine , menfaatlerine  odaklanır ve anlaşmazlığı dostane bir anlaşmaya çevirmede yardımcı olur.

Son yıllarda çok sayıda şahıs ve işletmeler ;  uzun , masraflı ve öngöremedikleri  yasal bir savaşa girmek yerine ticari arabuluculuk yaparak çözüme hızlı ve dostane bir biçimde ulaşmaktadırlar.

Nitekim 01.01.2019 tarihi itibariyle ticari uyuşmazlıklar bakımından da; Arabuluculuk dava şartı olarak getirilmiştir. Bu düzenlemeye ilişkin Türk Ticaret Kanun’un 5/A  maddesinde “… ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.düzenlemesi getirilmiştir.

Konu hakkında detaylı bilgi ve sorularınız ile varsa uyuşmazlığınızın dostane bir yöntem olan arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulabilmesi adına başvuru formu , e-mail yada telefon ile bizlere ulaşabilirsiniz.