Tüketici Hukuku

MtA Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu nezdinde tüketici hakları, tüketicilerin satıcı ve üreticilerden almış olduğu mal ve hizmetlerin ayıplı olması halinde Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri nezdinde uğranan zararların tazmini başta olmak üzere tüketici ve tüketici uyuşmazlıkları hakkında hukuki konulara ilişkin danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti verilmektedir.

Bununla birlikte işletmelerin müşteri ilişkileri , sözleşmeler , şikayet ve uyuşmazlık takipleri de yürütülmektedir.

Tüketici Hukuku alanında verilen hukuki hizmetlerin bazıları ;

Tüketici Hukuku yasal mevzuatına uygun sözleşmeler hazırlanması

Tüketici Hakem Heyetleri önünde yapılan işlemlerin takibi

Müşterilerin şikayetlerine yasal yolların sunulması

Alıcılar ve satıcılar arasında uzlaşma görüşmeleri ve protokoller yapılması

Ayıplı  mal veya hizmetlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü

Tüketici uyuşmazlıkların çözümü , Arabuluculuk ve Dava Takibi