Tüketici Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Tüketicilerin” taraf oldukları “Tüketici Sözleşmelerinden” doğan parasal nitelikteki uyuşmazlıklar bakımından Arabuluculuk anlaşmaları yapılabilmektedir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (TKHK) ile “Tüketicilerin” taraf olduğu uyuşmazlıklarda ve uyuşmazlıkların çözümünde tüketiciler, satıcılar ve sağlayıcılar arasında Arabuluculuk görüşmeleri  yapılabilmekte ve Anlaşmalar yapılmaktadır.

Bu şekilde uzun ve geç neticelenen bu anlaşmazlıkla için de taraflar arasında hızlı ve pratik çözümler sağlanmış olacaktır.

İkinci Yargı paketinde Tüketici Mahkemeleri öncesi Adalet Bakanlığı tarafından tıpkı Ticari ve İş Uyuşmazlıklarında olduğu Arabuluculuğun dava şartı olarak getirilmesi konusunda çalışmalar yapılmıştır.

Konu hakkında detaylı bilgi ve sorularınız ile varsa uyuşmazlığınızın dostane bir yöntem olan arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulabilmesi adına başvuru formu , e-mail yada telefon ile bizlere ulaşabilirsiniz.