Uyuşmazlık Çözümü

MtA Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu özellikle kurucu ortaklarının da bu konudaki deneyim ve bilgi birikimi ile deneyimli ve etkin uyuşmazlık çözümü hizmetleri sunmaktadır. 

Uyuşmazlıklar kişisel veya kurumsal düzlemlerde yaşanmakla birlikte, çoğunun dayandığı bir hukuksal altyapı bulunmaktadır. Hukuki alanda uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması kapsamında, yargıya başvurmadan önce son yıllarda önem kazanan ve tüm taraflar açısından daha hızlı ve ortak menfaat içerir mahiyette “müzakere” , “arabuluculuk” ve “tahkim” süreçlerinde de hukuki destek sağlanmaktadır.

Uyuşmazlık çözüm hizmetleri, müvekkillerin yalnızca yerel hukuka ilişkin uyuşmazlıkları ile sınırlı olmayıp, uluslararası boyutu olan uyuşmazlıklarda da yabancı hukuk danışmanlarıyla işbirliği içinde destek verilmektedir.