İdare ve Vergi Hukuku

Gerçek ve tüzel kişilerin Vergi Kanunu ve diğer yasal mevzuattan kaynaklanan ihtilaflarının çözümü konusunda hukuki hizmetlerin yanı sıra, , mali idare ile sorun yaşamamaları için Yeminli Mali Müşavir olan çözüm ortakları ile çalışmakta olup olası ihtilafların çözümü içinde müvekkilleri adına takip sağlamaktadır. Bu kapsamda sürekli değişen Vergi ve İdare mevzuatı yakından takip edilerek hak kayıplarının önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Vergi Daireleri ile oluşan sorunlar çerçevesinde  Yeminli Mali Müşavir çözüm ortakları ile birlikte müvekkil takibi yapılmaktadır.

İdare  ve Vergi Hukuku  alanlarında verilen hukuki hizmetlerin bazıları ;

Vergi uyuşmazlıklarının giderilmesi için idare nezdinde uzlaşmaya başvurulması

Vergi mahkemeleri/Danıştay nezdinde dava açılması ve takibi

Vergi suç ve cezaları

Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar

İdari para cezaları, itiraz süreçleri, iptal davaları

İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davaları

İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar, çözüm yolları ve imar davaları

İdari sözleşmelerden doğan davalar

Kamulaştırma ile ilgili davalar

İdari cezalar ve idari işlemlerin iptali